VRSF-3B-400减速机
 • 产品价格:¥ 888 元/台
 • 供 货 量:8888台
 • 所 在 地:中国 上海 上海
 • 联 系 人:张经理 女士   添加为商业伙伴
 • 有 效 期:2018年04月09日-2018年10月06日
详细信息
VRSF-3B-400减速机VRSFS系列,切割机专用减速机切割机专用减速机新宝减速机
拥有高精度、超静音、长寿命、不漏油、大扭矩等优秀特点,
已被日本、中国切割机行业广泛采用。 
 
VRSFS-40C-400-SD   
VRSFS-40C-750-SD   
VRSFS-40D-1000-SD  

一、新宝减速机应用领域:
 
减速机在印刷机,机械手臂,包装机(立式),配合器自动机,回转头,皮带传送机,自动装箱机,包装机(卧式),装料机等设备上广泛使用
 
 
 
二、日本新宝减速机各系列
 
1、VRL精密型系列,满足客户要求的超小型、外观精致的火焰切割机等专用减速机,
 
2、VRS高刚性型系列满足客户要求的高精度、超小型、外观精致的印刷机等专用减速机
 
3、VRG高精密型系列满足客户要求的高精度的半导体制造装置、工作机械等专用减速机
 
4、  VRSF标准型系列满足客户的轻量、超小型的机械手臂、包装机等专用减速机,
 
5、VRHF长寿命、高刚性的大功率型系列满足客户要求的高扭矩、长寿命冲压机、注塑机等专用减速机
 
6、VRSFS系列,切割机专用减速机
 
7、VRSF-A紧凑型系列  满足客户机器和设备等小型轻量的专用减速机
 
8、NEV直交轴型系列  满足客户所需的空间节约型、输送机等专用减速机
 
9、EVRG精密直交轴型系列  满足客户所需要空间节约型高精度的输送机专用减速机
 
10、ERK型系列  满足客户从100W到15KW,减速比从11到357911的需要
二.特点:
1.从未有过的超静音减速机。使用斜齿轮,取代以往的直齿轮。与以往产品相比噪音降低了10%;
2.背隙0.05o以下(3分)的高精度型、低背隙系列产品。此减速机能精确定位,并能充分展现高精度伺服马达性能;
3.低脉动旋转顺滑。使用斜齿轮实现了低脉动顺滑的旋转。非常适用于药品加注设备及医用泵等产品中;
4.22mm的优势(D段750W时)基于设计者需求的轻便设计。角尺寸98mm(其他公司同型号120mm)。小型化的设计。有效地对应不断轻量,小型化的伺服马达;
5.组装环境优良,提供高品质产品。在洁净室组装,组装环境良好,可提供高品质产品;
6.免维护&安装自由。使用寿命长的高级润滑油,无需更换。同时,采用密闭填充构造,安装方向自由自在;
7.完善的防漏油对策。实施外壳的含浸处理、空气漏气测试等、采取完善的防漏油对策;
8.相当于IP65级防水性要求。采取防水措施,在任何环境下都能充分发挥减速机的性能。
 
9.可以安装在各个公司的微型伺服马达上
 
三:规格型号
 
VRL系列
 
VRL-B505-K5 VRL-B5025-K5 VRL-B5040-K5 VRL-B50100-K5  VRL-C705-K5 VRL-C7015-K5 VRL-D905-K5 VRL-D9020-K5 VRL-R1205-K5 VRL-E12010-K5
 
VRS系列
 
VRS-060B-5    VRS-075B-7   VRS-100B-7  VRS-140B-7  VRS-180B10  VRS-060B-5    VRS-075B-7   VRS-100B-7  VVRS-060B-5    VRS-075B- 5 VRS-100B-16  VRS-140B-7  VRS-180B-28  RS-140B-35 VRS-180B-100  VRS-060B-70   VRS-075B-50   VRS-100B-40  RS-140B-35  VRS-180B-28  VRS-060B-5    VRS-075B-5   VRS-100B-3  V RS-140B-716 VRS-180B-25
 
VRSF系列   
 
VRSF-3B-50  VRSF-5B-50VRSF-S9B-50  VRSF-15B-50     VRSF-20B-50 VRSF-25B-50 VRSF-35B-50 VRSF-45C-50VRSF-81C-50 VRSF-3B-100 VRSF-5B-100 VRSF-S9B-100 VRSF-15B-100 VRSF-20B-100 VRSF-25B-100 VRSF-35C-100 VRSF-45C-100 VRSF-81D-100 VRSF-3B-200 VRSF-5B-200
VRSF-S9C-200 VRSF-15C-200 VRSF-20C-200 VRSF-25C-200
VRSF-35C-200 VRSF-45D-200 VRSF-81E-200   VRSF-3B-400 VRSF-5C-400-T1 VRSF-5C-400 –T2   VRSF-5C-400-T3 VRSF-5C-400 VRSF-5C-400 VRSF-S9C-400-T1 VRSF-S9C-400-T2 VRSF-S9C-400 –T3 VRSF-S9C-400 VRSF-15C-400 VRSF-20C-400  VRSF-25C-400
VRSF-35D-400 VRSF-45E-400VRSF-3D-500 VRSF-5D-500 1/9 VRSF-S9D-500 VRSF-15D-500 VRSF-20D-500 VRSF-25D-500 VRSF-35E-500 VRSF-45E-500VRSF-3D-750 VRSF-5C-750  VRSF-S9D-750  VRSF-15D-750 VRSF-20D-750 VRSF-25D-750 VRSF-35E-750  VRSF-45E-750    VRSF-5F-4500~5000 VRSF-S9E-1000~1500
VRSF-S9E-2000~3000 VRSF-S9F-3500~5000
VRSF-15E-1000~2000 VRSF-15F-2500~3000
VRSF-15G-3500~5000 VRSF-25E-1000
VRSF-25F-1500~2200 VRSF-25G-2500~3000
VRSF-25G-3080~5000VRSF-5D-1000-T54   VRSR-LB-S9C-400-T3   VRSF-PB-15B-100-T1   VRSF-S9E-1500-T54
 
VRHF系列
 
VRHF-PB-25F-850 VRHF-PB-16F-1300  VRHF-PB-25F-1300 VRHF-PB-S9F-1800 VRHF-PB-16F-1800   VRHF-PB-4F-2900 VRHF-PB-5F-2900     VRHF-PB-4F-4400     VRHF-PB-5F-4400 VRHF-PB-4F-5500   VRHF-PB-25F-850     VRHF-PB-25F-600
 
VRHF-PB-S9F-900   VRHF-PB-16F-900 VRHF-PB-25F-900 VRHF-PB-16F-1200    VRHF-PB-S9F -1200 VRHF-PB-4F-2000 VRHF-PB- 5F-2000 VRHF-PB-4F-3000   VRHF-PB-4F-3000 VRHF-PB-4F-4000 VRHF-PB-5F-4000   VRHF-PB-4F-5500 VRHF-PB-25F-1000   VRHF-PB-25F-1500   VRHF-PB-16F-2000 VRHF-PB-4F-(3500 ,5000,7000)  
 
NEV直交轴系列
 
1:NEV直交轴实心轴型
NEVSC-3B-100   NEVSC-3B-200   NEVSC-3B-400   NEVSC-5B-100
NEVSC-5B-200   NEVSC-9B-100   NEVSC-15B-100   NEVSC-3C-750
NEVSC-5C-400   NEVSC-9C-200   NEVSC-15C-200   NEVSC-5D-750 NEVSC-9D-400   NEVSC-9D-750   NEVSC-15D-400
 
2:NEV直交轴中空轴型
 
NEVSH-3B-100   NEVSH-3B-200 NEVSH-3B-400   NEVSH-5B-100
NEVSH-5B-200   NEVSH-9B-100   NEVSH-15B-100   NEVSH-3C-750
NEVSH-5C-400   NEVSH-9C-200   NEVSH-15C-200   NEVSH-5D-750
NEVSH-9D-400-T1 NEVSH-9D-400 NEVSH-9D-750 NEVSH-9D-750-T1  NEVSH-15D-400   NEVSH-15E-750
 
VRG系列高精度型
 
1:VRGF法兰输出型
 
VRGF-10B60-50    VRGF-21B60-100
VRGF-5B60-200 VRGF-5B60-400 VRGF-9B60-50   VRGF-9B60-100
VRGF-9B60-200   VRGF-9B60-400   VRGF-5C90-400   VRGF-5C90-750
VRGF-5C90-1500 VRGF-5D120-1000     VRGF-5D120-1500
VRGF-5D120-2000 VRGF-5D120-3000   VRGF-5E170-3000
VRGF-4E170-3500 VRGF-9E170-4000   VRGF-10E170-5000 VRGF-21C90-4OO
 
 
 
2:VRGS延长轴输出型
 
VRGS-5B60P-50   VRGS-5B60P-100
VRGS-5B60P-200 VRGS-5B60P-400 VRGS9-B60P-50 VRGS-9B60P-100
VRGS-4B60P-200 VRGS-9B60P-400 VRGS-5C90-400   VRGS-5C90-750
VRGS-5C90-1500 VRGS-25D120-1000   VRGS-40D120-1500
VRGS-70D120-400 VRGS-10D120-4000   VRGS-15E170-3000
VRGS-81E170-400 VRGS-100E170-750   VRGS-5E170-5000 VRGS-21C90-4OO
 
ERK系列
 
ERK-11B-850  ERK-17C-850   ERK-29C-850 ERK—35C-850 ERK-47D-850 ERK—59D—850 ERK-71D-850
 
ERK-11C-1800   ERK-17C-1800 ERK-29D-1800 ERK—11D-2900 ERK-17D-2900   ERK-29NE-2900    ERK-11D-4400   ERK-17D –4400
 
ERK-11D-5500 ERK-17D-5500   ERK-11NE-7500 ERH-17NE-7500 ERK-11NE-11000   ERK-17NE-11000  
 
ERK-11B-1000   ERK-17B-1000 ERK-11B-1500 ERK-17B-1500 ERK-11C-2000   ERK-17C-2000 ERK-11C-3500 ERK-17D-3500 ERK-11C-4000   ERK-17D-4000   ERK-11D-5000 ERK-11D-7000
 
ERK-17D-7000 ERK-11D-7500   ERK-17D-7500 ERK-11NE-11000
 
ERK-17NE-11000 ERK-11NE-15000 ERK-17NE-15000
 
ERK-NB-11B-850 ERKX-NB-17C-850 ERKV-17C-1800 ERKY-17C-1800
 
ERKZ-17C-1800 ERKR-17C-1800 ERKS-17C-1800 ERKT-NB-17C-1800
 
ERKI-11C-3500 ERKX-NB-17D-3500 ERKX-NB-11D-3500 ERK-NB-17C-2000  ERK-NB-17D-3500 ERK-11C-3500   ERK-17D-3500ERKI-11C-3500 ERKX-NB-17D-3500 ERKX-NB-11D-3500 ERK-NB-17C-2000  ERK-NB-17D-3500 ERK-11C-3500   ERK-17D-3500
 
VRSFS系列,
 
切割机专用减速机:新宝减速机拥有高精度、超静音、长寿命、不漏油、大扭矩等优秀特点,已被日本、中国切割机行业广泛采用。
 
可以配日本松下伺服,安川伺服,富士伺服,三菱伺服电机等。
 
VRSFS-40C-400-SD-T1 VRSFS-40C-750-SD-T1   VRSFS-40D-1000-SD-T1

注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!

VRSF-3B-400减速机
  点击小图
浏览图片

业睦国际贸易(上海)有限公司联系方式
张经理 女士 (经理)
联系我时,请您告知是从“傲立机床网”看到的。
 • 电 话:
 • 86 021 58950126 
 • 移动电话:
 • 18717840806 
 • 传 真:
 • 86   
 • 地 址:
 • 上海 上海 上海市浦东新区康桥路 787 号中天科技园 10 号 楼 118 室 
 • 邮 编:
 •  
 • 公司网址:
 • http://www.machine35.com/u84047
  http:// 
 • 点此询价
访客询价
*号为必填项
本公司其它产品
采购帮助